FAQ

FAQ

Hvad er Rectus Diastase?

Rectus diastase er betegnelsen for delte mavemuskler dvs. en unaturlig separation af mavens 2 lodrette muskelbuge grundet en svaghed i midterlinjens fascie (bindevæv). Unaturlig fordi vi alle har en individuel afstand fra naturens side afhængig af vores krops dimensioner, alder og køn. Ved en unaturlig større separation har mavemusklerne ikke de optimale forhold at arbejde under, da de hæfter i midterlinjens bindevæv. Det er ikke kun afstanden, der er afgørende, men lige så meget om der er tilstrækkelig spænding på midtlinjens væv. En rectus diastase er en helt normal tilstand under en graviditet, hvor et øget pres på bugvæggen indefra får fascien til at give sig. Det er dog ikke altid relateret til følger af en graviditet. Det kan også opstå på grund af flere års dårlig teknik ved f.eks. mavetræning samt dårlig holdning i dagligdagen, hvor kernemuskulaturen ikke arbejder som en helhed. Tilstanden kan derfor også ses hos mænd. Det kan også være genetisk eller hormonelt betinget. Har man rectus diastase, er der stor sandsynlighed for, at synergien mellem kernemuskulatur, bækkenbund og åndedræt ikke er optimal.

Tegn på at du kan have en Rectus Diastase:

Hvordan behandles Rectus Diastase så…. Det kræver mere end “bare” træning. Det er en forudsætning for bindevævets opbygning og heling, at kroppen tilføres de rette stimuli og bevægelsesstrategier hver dag. Det kan være forkert løfteteknik, slap kropsholdning, uhensigtsmæssig træning og særligt muskulær ubalance omkring kernemuskulatur, bækkenbund og åndedræt, som kan hæmme helingen af rectus diastasen. Når kroppen belastes hensigtsmæssig i hverdagen har hele kroppen den bedste forudsætning for at hele og blive stærk igen.

 

Hvad er Fysio Flow?

Fysio Flow er en træningsform udviklet i Danmark med afsæt i evidensbaseret praksis, som arbejder med kroppens fascie (bindevæv) med det formål at øge bevægeligheden og aktivere kroppens ro- og hvilesystem. Inde under huden, mellem hud, muskler og knogler, ligger kroppens mange lag af fascie. Der er f.eks. den dybe fascie man kan sammenligne med en våddragt. Den skal gerne være varm, fugtig og eftergivelig. De flader som dannes der hvor hud, fascier, muskler, knogler og nervevæv mødes og ligger tæt sammen, skal være bevægelige i forhold til hinanden. Der hvor væv møder andet væv, skal der være et glid og dette glid har stor betydning for vores bevægelighed. For at der kan ske et glid, skal der være et væskeflow. Ved inaktivitet, immobilitet, aldring eller stress kan det ses at fascierne trækker sig sammen, så de bliver stive og stramme. Desuden nedsættes væskeflowet og derved også glidet mellem fladerne. Det giver derved en oplevelse af at være stiv og stram i kroppen. Dette kan være skyld i smerter over lænden, i nakken osv. Forskning viser med al tydelighed, at kroppen hænger sammen på forskellige måder og derfor har godt af at blive trænet og behandlet som en helhed. Fysio Flow handler om at strække og bevæge hele kroppen i dynamiske lange synergier.

Fascier og arvæv:

Ved operationer, sår, brandsår mm. reagerer fascie vævet med at blive uorganiseret og ”klistret”. Konsekvensen er, at glidet mellem det omkringliggende væv nedsættes. Dynamiske bevægelser og hjemmeøvelser påvirker glidet der hvor vævet møder hinanden. Det optimerer bevægeligheden ved ar-vævet, der igen kan påvirke bevægeligheden i et større omkringliggende område.

Hvad er en Gynobs fysioterapeut?

Ordet UroGynObs fysioterapi er en forkortelse af ordene urologisk, gynækologisk, obstetrisk fysioterapi. Overordnet kan man sige, at de arbejder med mennesker, der har problemer i bækkenområdet/underlivet.

Gynækologisk fysioterapi kan også kaldes for bækkenbunds fysioterapi. Bækkenbunden er en muskel, som kan være svær at undersøge og mærke på. Man kan ikke ligesom andre muskler i kroppen se hvad den laver. Det er derfor nødvendigt for gynobs fysioterapeuter at være specialuddannet til at undersøge bækkenbunden igennem skeden eller endetarmen, for at kunne undersøge og behandle bækkenbundsproblemer.

Obstetrisk fysioterapi er når fysioterapeuter er specialuddannede til at behandle gravide kvinder, da problemerne kan være mere komplekse. Du kan her få en oversigt over behandlere og deres kontakt informationer
https://www.dugof.dk/behandlerliste